Hukum Ro Tafkhim

1. Surat Al Ma’un Ayat 6

2. Surat Al Ma’un Ayat 1

3. Surat Al Kautsar Ayat 3

4. Surat Al Kautsar Ayat 2

5. Surat Al Kautsar Ayat 1

6. Surat Al Kafirun Ayat 1

7. Surat An Nashr Ayat 3

8. Surat An Nashr Ayat 2

9. Surat An Nashr Ayat 1

10. Surat Al Lahab Ayat 4

Next Page »