Hukum Qolqolah Sughro

1. Surat Al Humazah Ayat 5

2. Surat Al Fiil Ayat 2

3. Surat Al Quraisy Ayat 4

4. Surat An Nashr Ayat 2

5. Surat Al Lahab Ayat 5

6. Surat Al Ikhlas Ayat 3