Hukum Idzhar Syafawi

1. Surat Al Ma’un Ayat 7

2. Surat Al Ma’un Ayat 6

3. Surat Al Ma’un Ayat 5

4. Surat Al Kafirun Ayat 6

5. Surat Al Kafirun Ayat 5

6. Surat Al Kafirun Ayat 3

7. Surat An Nashr Ayat 3

8. Surat Al Lahab Ayat 4

9. Surat Al Ikhlas Ayat 4

10. Surat Al Ikhlas Ayat 3