Hukum Idzhar Syafawi

1. Surat Al Fiil Ayat 5

2. Surat Al Fiil Ayat 3

3. Surat Al Fiil Ayat 2

4. Surat Al Fiil Ayat 1

5. Surat Al Quraisy Ayat 2

6. Surat Al Ma’un Ayat 7

7. Surat Al Ma’un Ayat 6

8. Surat Al Ma’un Ayat 5

9. Surat Al Kafirun Ayat 6

10. Surat Al Kafirun Ayat 5

Next Page »