Hukum Alif Lam Syamsiah

1. Surat At Takatsur Ayat 8

2. Surat At Takatsur Ayat 1

3. Surat Al ‘Ashr Ayat 3

4. Surat Al Humazah Ayat 7

5. Surat Al Humazah Ayat 2

6. Surat Al Quraisy Ayat 4

7. Surat Al Quraisy Ayat 2

8. Surat Al Ma’un Ayat 6

9. Surat Al Ma’un Ayat 5

10. Surat Al Ma’un Ayat 2

Next Page »